Mycket nu!

Det är för många en tung tid nu! Covid-19 blommade upp igen, visserligen kanske som väntat men det blir inte lättare för det. Det har lett till ännu mer ensamhet, företag som har det tufft och kanske måste skära ner eller stänga helt, ekonomiska svårigheter, konflikter…. listan kan göras lång. Dessutom har vi alla våra egna privata utmaningar. Hur klarar vi av det här? Hur kan vi må bra när vi befinner oss mitt i en hel hög med utmaningar? Ja, det är ju inte lätt….

Just nu är jag i slutfasen av min utbildning och skriver på min kandidatuppsats. Den handlar om just motivation. Den handlar specifikt om motivation till motion men motivation är väl just det som kan hjälpa oss att klara av alla slags utmaningar. Det handlar ju om vår drivkraft, vad, varför vi vill och gör något….

De psykologiska grundläggande behov som vi alla har, när det kommer till motivation, är autonomi, kompetens och tillhörighet. Det här är något som självbestämmandeteorin (Self-determination Theory) förklarar närmare (Ryan & Deci, 2017) (referenslista hittar du längst ner).

För att kort förklara så betyder autonomi självbestämmande. Det innebär att när vi upplever en hög grad av självbestämmande så upplever vi kontroll över situationen och att vi själva väljer aktiviteten. Säg att jag bestämt mig för att börja träna så känns det mest motiverande för mig om jag får bestämma på vilket sätt jag tränar, att det är en träningsform som jag tycker är rolig. Eller om jag, som nu står mitt i en pandemi så kan jag inte själv ta kontroll över pandemin men det kanske finns mindre saker som jag kan kontrollera. Som att jag gör det jag kan när det kommer till att följa restriktioner, att jag gör det jag kan för att ha kontroll över vår privata ekonomi och sysselsättning. Att ta kontroll, att sitta i förarsätet och göra sina egna val. Sedan finns det såklart utmaningar som vi inte kan kontrollera och det kan för stunden kännas väldigt tungt. Men det finns, oftast, något vi kan göra för att känna kontroll över, i alla fall en viss del och det gäller att hitta och fokusera på det.

Det andra behovet som vi alla har är kompetens. Helt enkelt att vi upplever att vi klarar av det vi väljer att göra, att vi har kunskap eller kan ta reda på hur vi ska göra. Med tillhörighet menas att vi upplever en gemenskap med andra människor.

Jag tror att när det är utmanande tider så får man gå inåt och känna efter vad som känns rätt just nu och försöka att hålla fast vid det och gå framåt (ibland väldigt små steg). Jag har själv haft mycket nu den senaste tiden. Jag är som sagt inne i sista fasen på mina studier vilket kräver mycket just nu samtidigt som jag känner mig pressad över att hitta ett jobb, vilket inte är lätt i dessa tider. Sedan har vår privatekonomi fått sig en törn sen pandemin tog fart på grund av arbetsbrist…. Det är också väldigt tråkigt att inte kunna träffa vänner och de som står oss nära så som vi brukar. O att inte få kramas…. Det ger en känsla av tomhet på något sätt…. Nu har jag en familj som jag är tacksam för och dom får jag ju krama men det finns många som lever ensamma som inte har någon att krama. Mänsklig närhet är ju såklart ett av de viktigaste grundläggande behoven vi har!

Så jag skickar här en virtuell kram och hoppas den når dig med värme! <3

bild från Pixabay @Ben_Kerckx

referens:
Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Press.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.