Vad är en bra arbetsmiljö egentligen?

Visst är det individuellt vad just du behöver i din arbetsmiljö för att trivas, motiveras, utvecklas och blomstra. Men forskning visar att det finns en hel del aspekter som har ett tydligt positivt samband med en bra arbetsmiljö. Nu pratar jag mest om den psykosociala arbetsmiljön och inte den fysiska och ergonomiska. Men såklart så är även den fysiska arbetsmiljön lika viktig. Men för att fokusera då på en av dessa så brinner jag lite extra för den psykosociala delen och vill prata lite mer om den.

För det första så är det viktigt att du tar upp om det är något som inte känns bra för det är svårt att rätta till något som man inte vet existerar. Dock visar forskning på att det är viktigt att som organisation arbeta proaktivt och att inte reagera på problem när de dyker upp. Att främja hälsa i stället för att ta hand om en skada som redan skett! Mycket av det forskningen kommit fram till är råd till organisationsledning, HR och chefer. Men även enskilda medarbetare kan hjälpa till genom att ta upp förändringstankar, se andra medarbetare och behandla alla med respekt och bra etiska värderingar.

Några aspekter som är bra att arbeta med är:

  • Som organisation satsa på en positiv företagsledning, ledaregenskaper och strategier, en HR-avdelning och hållbar utveckling
  • Arbeta för goda relationer och positiva gruppsamarbeten
  • Se alla individer och deras specifika styrkor och egenskaper
  • Som organisationen anstränga sig för att arbeta hälsofrämjande för alla medarbetare, både psykiskt som fysiskt

Det här är ju inga små punkter och inget man bara ändrar hur som helst. I varje del finns det mycket man kan göra och titta på. Men det är bra värdegrunder att arbeta med och ha som mål att uppnå. Det sitter ju väldigt mycket i väggarna hur arbetskulturen är på just din arbetsplats och kanske upplever du att det är jättebra, vilket är toppen! Men om du inte gör det så kanske dessa punkter kan ge lite idéer eller tankar kring förbättringar.

Upplever du negativa känslor för ditt jobb, är det tungt att ta sig dit på morgonen eller starta upp mailen på morgonen om du jobbar hemifrån, så kan det vara värt att prata med någon om det. Kanske har du en HR-avdelning eller en chef du kan prata med? Jag finns som bollplank här om du vill ha råd om hur du ska gå vidare med dina frågor.

En positiv arbetsmiljö kan göra att man ser fram emot jobbet på morgonen och kan också vara en viktig del i upplevelsen att man bidrar till något meningsfullt. Trots allt så tillbringar många av oss en stor del av vårt liv på våra arbeten och då är det viktigt att det känns bra!

Ha en bra arbetsdag! <3

foto: Heidi Blyh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.